Poseł Jerzy Wilk: Skuteczne wykonanie Kanału wymaga skrócenia postępowania administracyjnego
2017-02-23 09:14


W styczniu, w Sejmie, odbyło się pierwsze czytanie dokumentu, który precyzuje zasady przygotowania, realizacji i finansowania budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Dziś zostało przedstawione sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Co z niego wynika?


 

Ustawa z założenia ma na celu usprawnić realizację budowy Kanału, którego zakończenie jest zaplanowane na 2022 r.

Połączenie Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej kanałem przez Mierzeję Wiślaną to jedna z priorytetowych inwestycji obecnego rządu. Kanał w nowej sytuacji geopolitycznej Polski i wschodnich obszarów Unii Europejskiej ma znaczenie przede wszystkim ze względu na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa tej części Polski i wschodniej granicy Unii. Bardzo istotne są też aspekty rozwoju gospodarczego i turystycznego tych obszarów. Nowa droga wodna umożliwi swobodną żeglugę statków morskich do portu w Elblągu i pozostałych portów Zalewu Wiślanego, będących portami Unii Europejskiej

– informuje Biuro Prasowe Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

22 lutego, poseł Jerzy Wilk odczytał w Sejmie sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. - Budowa kanału żeglugowego realizowana będzie z zasadniczych powodów, wynikających z nadrzędnego interesu publicznego, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa w regionie. Ustawa służy realizacji dobra publicznego, jakim jest budowa nowej drogi wodnej. Doświadczenia wywiedzione z budowy dróg lądowych wskazują, że skupienie w jednej regulacji decyzji administracyjno-rzeczowych powoduje efektywne i rozsądne w czasie realizowanie inwestycji dotyczących dróg komunikacyjnych. Szybkie i skuteczne wykonanie nowej drogi wodnej wymaga skrócenia postępowania administracyjnego i konsolidacji wydawanych obecnie odrębnie decyzji w jednym akcie administracyjnym – mówił Jerzy Wilk.

Po pierwszym czytaniu, które odbyło się 26 stycznia, projekt trawił do Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w celu rozpatrzenia. - W posiedzeniu uczestniczyły przedstawicielki Polskiego Klubu Ekologicznego, które zaprezentowały stanowisko  w sprawie ochrony Mierzei Wiślanej. W czasie dyskusji zgłoszono poprawki doprecyzowujące zapisy projektu ustawy oraz o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym. Komisja bez sprzeciwu opowiedziała się za przyjęciem sprawozdania – informuje Jerzy Wilk.

 

Ustawa ta jest bardzo oczekiwana przez mieszkańców gmin położonych  nad Zalewem Wiślanym ze szczególnym uwzględnieniem miasta Elbląga

– zaznaczył poseł przedstawiając dziś w Sejmie również stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w tej sprawie.

Jerzy Wilk podczas swojego wystąpienia przytoczył także słowa Jarosława Kaczyńskiego. - 10 listopada 2006 roku w porcie elbląskim, Premier Jarosław Kaczyński powiedział : ,,Elbląg, to dla mnie miejsce szczególne. To tu odżyła nadzieja na dobre dziś i lepsze jutro, którą niosła Solidarność. Gdy przeszło dwadzieścia lat temu Elblążanie zaufali mi i wybrali senatorem, zrodziło się wielkie marzenie, ściśle związane z tym miastem, jego potencjałem. To właśnie wtedy pomyślałem : tu musi być port-nowoczesne okno na świat dla Elbląga - IV Port RP. Tu w Elblągu zapowiedziałem, że mój rząd rozpoczyna budowę kanału, że ma na to zabezpieczone środki i że jest gotowy plan tej wielkiej budowy” - przypominał Jerzy Wilk. - Równie jasno konieczność budowy kanału wtedy jeszcze w miejscowości Skowronki przedstawił śp. Prezydent Lech Kaczyński podczas swojej wizyty w porcie w  Elblągu w 2009 roku, gdy rozpoczynał projekt realizacji wizyt w największych miastach Polski. Gdyby ta inwestycja była realizowana tak jak zaplanowaliśmy, to kanał w polskiej części Mierzei Wiślanej byłby już gotowy.

Realizacja budowy Kanału (finansowana ze środków budżetu państwa) wynieść ma 880 milionów złotych.

Inwestycja ta, jakże ważna ze względu na nasze bezpieczeństwo, suwerenność i sprawy obronne, ma równie ważne zadanie dostarczenia dodatkowego impulsu dla rozwoju gospodarczego wszystkich gmin położonych nad Zalewem Wiślanym. Budowa kanału żeglugowego, według analiz dokonanych na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni stworzy około 3 tysięcy miejsc pracy początkowo przy realizacji tej inwestycji, a następnie przy obsłudze kanału, pogłębianiu torów wodnych, tworzeniu nowych miejsc pracy w portach i marinach położonych w Elblągu, Suchaczu, Tolkmicku, Fromborku, Stegnie, Sztutowie czy Krynicy Morskiej. To szansa na rozwój gospodarczy i turystyczny całego regionu a przede wszystkim na niezależność i  suwerenność Polski

– zaznaczył Jerzy Wilk.
Partnerzy

Copyright © 2011 - 2022. Port Elbląg. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: www.grupamerlin.pl