Komunikat RZGW dotyczący zamknięcia śluzy Przegalina Południowa
2017-03-20 09:02


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że w związku z realizacją Projektu pn. "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap II”, w tym planowaną przebudową i remontem urządzeń hydrotechnicznych węzła wodnego w Przegalinie, w okresie od 2 października 2017r. do 31 maja 2018r. r., śluza będzie nieczynna. Ewentualny, sugerowany transport drogą wodną do Gdańska możliwy jest wodami Zatoki Gdańskiej i Wisły Śmiałej.

Zmiana terminu zamknięcia śluzy – w stosunku do wcześniej podawanego w komunikatach RZGW w Gdańsku – uwzględnia sugestie instytucji i organizacji a także osób prywatnych w związku z imprezami związanymi z obchodami Roku Rzeki Wisły w 2017r.
 
Uprzedzając o planowanym zamknięciu śluzy, RZGW w Gdańsku prosi o zapewnienie, w wymienionym terminie, we własnym zakresie transportu przewożonych tą drogą pasażerów i towarów.

Wszelkie informacje związane ze zmianą ww. terminów podawane będą w komunikatach żeglugowych na stronie www.gdansk.rzgw.gov.pl, w zakładce „Szlaki żeglowne”.
Partnerzy

Copyright © 2011 - 2022. Port Elbląg. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: www.grupamerlin.pl