Stanowisko ws. nieprawdziwych informacji nt. skutków działań Rządu RP dot. żeglugi
2017-04-04 09:02


Stanowisko przedstawicieli pozarządowych jednostek organizacyjnych zaproszonych do Zespołów ds. Żeglugi na Odrze przy wojewodach Dolnośląskim i Opolskim oraz innych organizacji i osób prywatnych na temat pojawiających się w prasie nieprawdziwych informacji co do negatywnych skutków zapowiadanych przez Rząd RP działań zmierzających do przywrócenia żeglugi śródlądowej na rzekach, będących drogami wodnymi międzynarodowego znaczenia, dalej nazywane Stanowiskiem.

Treść stanowiska oraz pozostałe informacje można znaleźć na stronie:

http://www.wroc.uzs.gov.pl/news/stanowisko-ws-nieprawdziwych-informacji-nt-skutkow-dzialan-rzadu-rp-dot-zeglugi-263
Partnerzy

Copyright © 2011 - 2022. Port Elbląg. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: www.grupamerlin.pl