Prezydent podpisał ustawę o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
2017-04-05 08:02


Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Celem ustawy jest usprawnienie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Zasady realizacji

Ustawa określa zasady przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji, w tym m.in.:
• postępowanie poprzedzające wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej,
• tryb i organ właściwy do wydania tej decyzji,
• niezbędne elementy takiej decyzji i dalszą procedurę odwoławczą,
• skutki wydanej decyzji w odniesieniu do innych organów administracji publicznej czy też państwowych jednostek organizacyjnych, a także podmiotów prawa cywilnego dysponujących prawami do nieruchomości, które zostaną objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej.

 

Swobodna żegluga i bezpieczeństwo

Inwestycja umożliwi swobodną i całoroczną żeglugę statków morskich wszystkich bander do portu w Elblągu i pozostałych portów Zalewu Wiślanego. Budowa kanału będzie realizowana przede wszystkim ze względu na interes publiczny, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa.

Ustawa wprowadza ułatwienia i szczególne rozwiązania prawne, których celem jest skrócenie rzeczywistego czasu trwania postępowań administracyjnych, które muszą zostać przeprowadzone przed przystąpieniem do budowy nowej drogi wodnej.
Dokument wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Biuro Prasowe MGMiŻŚ

 

Źródło:

https://www.mgm.gov.pl/514-prezydent-podpisal-ustawe-o-inwestycjach-w-zakresie-budowy-drogi-wodnej-laczacej-zalew-wislany-z-zatoka-gdanska

 

 
Partnerzy

Copyright © 2011 - 2022. Port Elbląg. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: www.grupamerlin.pl