Wojewoda Pomorski wydał zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”
2019-02-19 11:51:34


W piątek, 15 lutego 2019 roku Urząd Morski w Gdyni –  inwestor wskazany ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (tzw. specustawa)- otrzymał od Wojewody Pomorskiego zezwolenie na realizację inwestycji  w zakresie infrastruktury dostępowej  pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” wraz z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Dokument obejmuje część inwestycji znajdującą się na terenie województwa pomorskiego (kanał, wyspa i część toru podejściowego na Zalewie Wiślanym).

W związku z powyższym i zgodnie z Art. 25 ust. 1-3 ww. specustawy,  tego samego dnia z  Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Elbląg  podpisano porozumienie  obejmujące wycinkę drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcie. Do działań przystąpiono niezwłocznie. Należy podkreślić, iż nadal są to prace przygotowawcze. Rozpoczęcie głównych prac budowlanych nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wyłonionym wykonawcą.

Prace z użyciem specjalistycznych maszyn będą kontynuowane przez kolejne dni.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa i uniknięcia  zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, obszar prac został wygrodzony. Obowiązuje tam całkowity zakaz wstępu!

Link do informacji nt. zakazu wstępu do lasu:  http://www.elblag.gdansk.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/zakaz-wstepu-do-lasu

Link do wizualizacji drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską: https://www.umgdy.gov.pl/?page_id=8064

 

Źródło: https://www.umgdy.gov.pl/?p=27993
Partnerzy

Copyright © 2011 - 2022. Port Elbląg. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: www.grupamerlin.pl