South Baltic Transport Loops
2019-03-21 10:34:41


W dniach 19- 20 marca br. w Elblągu odbyło się spotkanie uczestników projektu South Baltic Transport Loops.

 

 

W projekcie  oprócz Elbląga, który był organizatorem spotkania, biorą udział porty w Niemczech (Mukran), Szwecji (Karlshamn) i Danii (Roenne, Bornholm), a także takie instytucje jak Uniwersytet w Rostocku oraz Centrum Badań Żeglugi w Kłajpedzie.

 

Główna koncepcja projektu to opracowanie nowych regularnych połączeń żeglugowych lub wzmocnienie istniejących połączeń do i z portów partnerskich w celu rozwoju małych
i średnich portów. Projekt koncentruje się na dwóch sektorach przemysłu żeglugowego:

1) transport ładunków kontenerowych, masowych i drobnicowych, a także

2) przewozy promowe (Ro-Ro, Ro-pa, Kolej-Ro).

"Wzmacnianie" oznacza wprowadzenie nowych produktów i/lub wyższych częstotliwości w celu zwiększenia liczby pasażerów i ładunków transportowych, jak również udziału w rynku tych połączeń promowych. Działania projektu są skupione przede wszystkim w trzech pakietach tematycznych: prace rozpoczynają się analizą potencjalnych rynków dla połączeń żeglugowych towarowych (PR3) i pasażerskich (PR4).

Następnie, partnerzy projektu skoncentrują się na liniach żeglugowych (np. na targach, spotkaniach dwustronnych). W oparciu o analizę potencjału, zostaną opracowane i ustanowione przy ścisłej współpracy z liniami żeglugowymi modele biznesowe dla nowych regularnych połączeń żeglugowych do i z portów partnerskich. Pakiet roboczy 5 ma na celu poprawę wdrażania połączeń intermodalnych pomiędzy portami partnerskimi a ich zapleczem, zarówno transportowym, jak i pasażerskim.

 

Projekt „South Baltic Transport Loops” będzie realizowany przez trzy lata, do 2021 r. Jego wartość to ponad 1,3 mln euro.  Elbląski port w tym projekcie pozyska ok. 160 tys. euro, z czego 85% jest dofinansowaniem. Pieniądze są przeznaczone przede wszystkim na aktualizację strategii elbląskiego portu. Część tych środków będzie przeznaczona na opracowania związane z nowymi rozwiązaniami logistycznymi i siecią powiązań, ale również część zostanie przeznaczona na działania marketingowe i działania opracowania koncepcji np. budowy obrotnicy dla statków w elbląskim porcie.


 
Partnerzy

Copyright © 2011 - 2022. Port Elbląg. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: www.grupamerlin.pl