Wyłączenie zasilania przy ul. Bulwar Zygmunta Augusta w Elblągu.
2020-02-20 11:20:27


Informujemy, że w wyniku prowadzonych prac elektroenergetycznych przy ul. Rybacka - Wodna w Elblągu nastąpi przerwa w zasilaniu obiektów przy ul. Bulwaru Zygmunta Augusta w Elblągu - należących do zasobów Zarządu Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o.. Przerwa w dostawie energii elektrycznej nastąpi w dniu 21.02.2020r. w godzinach od 7:00 do 18:00.
Partners

Copyright © 2011 - 2021. Port Elblag. All rights reserved
Project and implementation: www.grupamerlin.pl