SOUTH BALTIC TRANSPORT LOOPS
2020-09-29 11:59:07


„South Baltic Transport Loops” to projekt, którego celem jest poprawa jakości i proekologicznych usług transportowych w Regionie Morza Bałtyckiego. Projekt organizowany jest przez niemiecki Port Mukran, przy współpracy z partnerami z krajów europejskich, m.in. z Polski, Litwy, Szwecji i Danii. Jednym z partnerów projektu jest Port Elbląg.

W ramach projektu opracowane mają zostać nowe regularne połączenia żeglugowe lub wzmocnione istniejące połączenia do i z portów partnerskich w celu rozwoju małych  i średnich portów.

Projekt koncentruje się na dwóch sektorach przemysłu żeglugowego:

- transport ładunków kontenerowych, masowych i drobnicowych
- przewozy promowe (Ro-Ro, Ro-pa, Kolej-Ro).

"Wzmacnianie" oznacza wprowadzenie nowych produktów i/lub wyższych częstotliwości w celu zwiększenia liczby pasażerów i ładunków transportowych, jak również udziału w rynku tych połączeń promowych. Działania projektu są skupione przede wszystkim w trzech pakietach tematycznych: prace rozpoczynają się analizą potencjalnych rynków dla połączeń żeglugowych towarowych i pasażerskich. Następnie, partnerzy projektu skoncentrują się na liniach żeglugowych (np. na targach, spotkaniach dwustronnych).

W oparciu o analizę potencjału, zostaną opracowane i ustanowione przy ścisłej współpracy z liniami żeglugowymi modele biznesowe dla nowych regularnych połączeń żeglugowych do i z portów partnerskich. Oprócz tego ma nastąpić poprawa wdrażania połączeń intermodalnych pomiędzy portami partnerskimi a ich zapleczem, zarówno transportowym, jak i pasażerskim.

Projekt zakłada współpracę m.in. przy budowaniu innowacyjnych rozwiązań dla transportu. Koncentruje się na tworzeniu specyficznych dla danego regionu rozwiązań transportowych dla średnich portów Południowego Bałtyku w celu wzmocnienia ich konkurencyjności. Efektem tych działań mają być  niezbędne inwestycje w jakościowe i ilościowe dostosowanie przepustowości portowych i terminalowych; zapewnienie efektywnych i wydajnych przepływów transportowych; poprawa lepszej dostępności portów średniej wielkości ze strefą przyległą w celu zwiększenia przechwytywania portu powierzchnia czy wspólne działania marketingowe.

W ramach poprawy połączeń intermodalnych w portach partnerów utrzymana ma zostać stabilizacja oferty przewozowej dla pasażerów promowych w celu zapewnienia intensywnej transgranicznej wymiany międzykulturowej na Południowym Bałtyku. Planowane jest także przejście z transportu drogowego na transport morski, poprawa dostępu środków transportu publicznego i powiązań do innych środków transportu oraz poprawa standardów portów o funkcje zrównoważonego rozwoju.

Na zrealizowanie projektu przewidziane jest 36 miesięcy, a przeznaczony na niego budżet wynosi blisko 1,4 mln zł.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014 - 2020. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 
Gospodarka Morska
Więcej na temat projektu można znaleźć na stronie: Startseite - South Baltic (southbaltictransportloops.eu)партнеров

Copyright © 2011 - 2022. Совет порта Эльблонг. Все права защищены
и реализации проекта: www.grupamerlin.pl