Przetarg na: Świadczenie usługi Dozoru i Ochrony wraz z obsługą parkingu - Terminal ul. Radomska 23d
2021-12-14 11:35:58


Przetarg na: Świadczenie usługi Dozoru i Ochrony wraz z obsługą parkingu - Terminal ul. Radomska 23d

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania wraz z informacją o wyborze oferty

 

 

 
22.12. 2021r. godz. 12.00
 
Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający podaje kwotę jaką postanowił przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  kwota brutto: 237 692,09zł.
/kwota netto: 193 245,60zł + VAT/
 
 
UWAGA! - zmiana terminu składania ofert:

 

W związku z tym, iż pytanie Wykonawcy z dnia 17.12.2021r. (piątek) wpłynęło około godziny 17.00, Zamawiający nie mógł niezwłocznie udzielić wyjaśnień /art. 135 ust.2/ i wyjaśnienia złożył w dniu 20.12.2021r.

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 135 ust. 3, termin składania ofert przedłuża na dzień:

22.12.2021r. do godziny 11.00.

 

Termin otwarcia ofert 22.12.2021r. godzina 13.00.

 

Zgodnie z art. 135 ust. 4, przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SWZ, o którym mowa w ust. 2.

 

Ogłoszenie: PDF

 

Pytania i odpowiedzi: 17.12.2021 r.

Pytania i odpowiedzi: 16.12.2021 r.

Pytania i odpowiedzi: 15.12.2021 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2021/BZP 00314142/01 w dniu 2021-12-14 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

Ogłoszenia znajduje się pod adresem: LINK

Ogłoszenie o zamówieniu usługi: PDF

 

Link do postępowania na miniPortalu: LINK

 

 

Dokumenty do pobrania:

SWZ - Dozór na Terminal

Zał.1

Zał.2

Zał.3 - POPRAWIONY

Zał.4

Zał. 5
Partnerzy

Copyright © 2011 - 2022. Port Elbląg. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: www.grupamerlin.pl