Spotkanie w ramach Sieci Biznesowej INCOnet
2021-12-14 09:32


Partnerzy projektu INCONE60  - Inland Blue Transport Connector E60, spotkali się w Elblągu 9 grudnia 2021 r. Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach Sieci Biznesowej INCOnet (https://www.incone60.eu/inconet-1) oraz we współpracy z projektem South Baltic Transport Loops.

Jej celem było zbadanie aktualnego stanu infrastruktury portu. Poszukiwaliśmy również możliwości współpracy gospodarczej pomiędzy portami Vordingborg i Elbląg. W rezultacie zdefiniowaliśmy rodzaje ładunków, które będą przewożone między tymi portami. Informacje te zostaną wykorzystane do stworzenia porozumienia gospodarczego.
Współpraca w ramach porozumienia będzie możliwa po ukończeniu kanału przez Mierzeję Wiślaną.
 
Uczestnicy zwiedzili także prace budowlane kanału, aby zobaczyć postępy i dowiedzieć się jakie są jego parametry i jakiego typu statki towarowe będą mogły nim przepłynąć.
 
Budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną otworzy Zalew Wiślany na Bałtyk. Skróci to dystans w stosunku do drogi przez Cieśninę Piławską o około 90 km (52mM), co przy obecnej presji na ograniczenie emisji szkodliwych substancji przez statki wpisuje się doskonale w politykę rozwoju zrównoważonego systemu transportowego i ochrony środowiska. Niezwykle ważne jest również skrócenie czynnika czasowego przewozu ładunków, ważnego przy tworzeniu nowoczesnych łańcuchów transportowych i logistycznych. (Projekt Interreg South Baltic Transport Loops).
 
Po zakończeniu prac budowlanych i pogłębieniu drogi wodnej od Mierzei Wiślanej do Portu Elbląg, Port Elbląg stanie się ważnym graczem na rynku i będzie w pełni przygotowany do pracy w relacjach Bałtyk-Morze Północne. W 2006 roku powstały dwa nowe terminale towarowo-pasażerski. Na lewym brzegu rzeki wybudowano uniwersalny terminal towarowy.
Zdolności przeładunkowe terminalu szacowane są na 0,5 - 1 mln ton/rok (ładunek masowy) i 0,1 tys. ton drobnicy. Terminal może obsługiwać statki o ładowności 800 – 1200 ton przy zanurzeniu 2,2m i umożliwia wykorzystanie wszystkich możliwych technologii przeładunkowych. Na prawym brzegu rzeki wybudowano nowoczesny terminal pasażerski wraz z infrastrukturą morskiego przejścia granicznego spełniającą wymogi Konwencji z Schengen. Posiada nabrzeże o długości 200 m i głębokości 3,5 m oraz przyczółek dla promów.
 
Obecnie przeładunki w Porcie Elbląg związane są głównie z transportem kamienia hydrotechnicznego na nową Wyspę Estyjską (sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym powstająca w związku z przekopem Mierzei Wiślanej; będzie ona stanowić siedlisko dla ptaków oraz roślinności i rekompensować straty 
środowiskowe), jak również wymianą handlową z portami Obwodu Kaliningradzkiego).
 
W roku 2021 Port Elbląg pozyskał nowe nabrzeże o długości około 160 m wraz z dostępem do bocznicy kolejowej.
 
Łączną przepustowość istniejących nabrzeży czynnych można oszacować na 1,5-2 mln ton ładunków i 100-150 tys. pasażerów, przy założeniu obecnych średnich okresów wstrzymania żeglugi w sezonie zimowym.
 Partnerzy

Copyright © 2011 - 2022. Port Elbląg. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: www.grupamerlin.pl