Wyjaśnienie do Warunków Konkursu na świadczenie usług Operatora Przeładunków - III
2011-11-28 11:50:29


Wyjaśnienie do Warunków Konkursu na świadczenie usług Operatora Przeładunków

 

  1. Dotyczy  pkt. 1 ust. 6.6  do warunków Konkursu:

 

    Zamawiający w ust. 6.6. - danych ZPME, podał nieprawidłowo numer konta   

    bankowego ( brak 4 cyfr), sprostowanie:

   

    Kredyt Bank S.A. O/Elbląg 28 1500 1403 1214 0002 6558 0000
Partnerzy

Copyright © 2011 - 2022. Port Elbląg. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: www.grupamerlin.pl