Wyjaśnienie do Warunków Konkursu na świadczenie usług Operatora Przeładunków - IV
2011-11-29 14:24:39


  1. Dotyczy  załącznika nr 3  do warunków Konkursu:

 

            Zamawiający w tabeli dopisuje nową pozycję w „RELACJACH”  tj. 

            w ustępie 1. Materiały (ładunki) masowe (…);  dopisuje relację  numer:  1.3, o    następującym brzmieniu:

 

     „1.3. plac  terminalu, zasobnie – samochód ciężarowy lub odwrotnie”

 

  Zamawiający dopuszcza modyfikację przez Oferenta niniejszego załącznika poprzez:

  • dopisanie do tabeli pozycji relacji 1.3.; w kolejności po relacji 1.2.

     lub,

dopisanie w/określonej relacji w części załącznika: Dane do uzupełnienia w punkcie 4.

 

 

 

  2. Dotyczy warunków Konkursu.

 

     Zamawiający, oczekuje od Oferenta, iż załącznik nr 1 tj. Umowa Nr 1/T-OP/2011, musi      

     zostać zaakceptowana przez Oferenta, wystarczy na ostatniej stronie napisać:

     „akceptuję” + podpis osoby upoważnionej, oraz należy zaparafować każdą stronę     

      umowy.  
Partnerzy

Copyright © 2011 - 2022. Port Elbląg. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: www.grupamerlin.pl