ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
2011-12-14 12:22:08


Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 wraz z późn. zmianami), Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o. informuje, że:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 wraz z późn. zmianami), Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o. informuje, że:

 

1.  Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dozór Terminalu Przeładunkowego z obsługą portierni i obsługą parkingu niestrzeżonego dla samochodów ciężarowych na Terminalu Przeładunkowym mieszczącym się w Elblągu przy ul. Radomskiej 23d, zostanie udzielone:

Przedsiębiorstwu COMANDOR sp. z o.o., Sopot ul.Świemirowskiej 14/2

Ofertę Przedsiębiorstwa COMANDOR wybrano z uwagi na korzystną cenę dla Zamawiającego tj.111.922,13 zł brutto – cena najniższa.

 

2. Zestawienie zbiorcze złożonych ofert, streszczenie ocen:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

brutto

Punkty przyznane ofertom

Oferta odrzucona/

wykluczona

 

1

Przedsiębiorstwo COMANDOR  sp. z o.o.

Ul. Świemirowskiej 14/2

Sopot 81-877

 

111.923,13 zł

 

100 pkt

 

 

2

PROMET – SERVICE sp. z o.o.

Ul. Łokietka 119

Elbląg 82-300

 

127.963,29 zł

 

87 pkt

 

 

 

2.a. Zamawiający ustalił wartość zamówienia na kwotę:

       112.728,00 zł +23% VAT tj. 25.927,44 zł

        brutto: 138.665,44 zł

 

3. Z postępowania zostały wykluczone :  ----------

4. Umowa na świadczenie usługi, będzie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymania   

    niniejszego zawiadomienia.   
Partnerzy

Copyright © 2011 - 2022. Port Elbląg. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: www.grupamerlin.pl