Mały ruch graniczny - relacja z www.umelblag.eu
2012-07-20 13:52:03


27 lipca zaczynają obowiązywać zasady małego ruchu granicznego w przekraczaniu granicy polsko-rosyjskiej.

 

Wprowadzenie małego ruchu granicznego było najbardziej oczekiwanym wydarzeniem w województwie warmińsko-mazurskim, podkreślanym podczas niemal każdego przedsięwzięcia w regionie.
Zgodnie z Umową między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej, a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego mieszkańcy strefy przygranicznej powinni, aplikując o wydanie zezwolenia, przedstawić m.in. dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca stałego zamieszkania we wspominanej strefie. Takie zaświadczenia będą mogli uzyskać w komórkach ewidencji ludności urzędów miast i gmin. Ponadto, przed wydaniem zezwolenia, dane wnioskodawców będą sprowadzane w krajowych bazach danych i Systemie Informacyjnym Schengen pod kątem zastrzeżeń dotyczących przekraczania granic. Powyższe wskazuje, iż właściwe organy Rzeczpospolitej Polskiej czeka wytężona praca.

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, który realizuje ustawowo nałożony obowiązek ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego, przygotował materiały informacyjne w języku polskim i rosyjskim, czyli kompendium niezbędnych informacji na temat małego ruchu granicznego. Wszelkie niezbędne informację dostępne na stronie internetowej www.wm.strazgraniczna.pl

 

artykuł  znajduje sie pod oficjalnym tekstem na stronie:

http://www.umelblag.pl/umcms/index.php?option=com_content&view=article&id=2346:may-ruch-graniczny&catid=3:mieszkacy&Itemid=4
Partnerzy

Copyright © 2011 - 2022. Port Elbląg. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: www.grupamerlin.pl