Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
2012-11-26 14:13:16


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zamawiający:       

 

Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o.

82-300 Elbląg, ul. Portowa 1-3

tel./fax.  055 234 46 31

e-mail: port@port.elblag.pl

www.port.elblag.pl

 

Przedmiot zamówienia: 

 

- dozór i ochronaTerminalu Przeładunkowo- Składowego z obsługą portierni,

usytuowanego przy ul. Radomskiej 23 d w Elblągu - całodobowo

wraz

- z obsługą parkingu niestrzeżonego dla samochodów ciężarowych na

  Terminalu Przeładunkowym przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu –  

   całodobowo.

 

Termin wykonania zamówienia:

 

01.01.2013r – 31.12.2014r – tj. 24 miesiące

 

 

Kryteria oceny ofert:

 

Cena

 

Miejsce i termin składania ofert:

 

10 grudnia 2012 do godz. 11.50

82-300 Elbląg, ul Portowa 1-3

pokój nr 1 – sekretariat Spółki, w godz. 7.00 – 15.00

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

- Dostępna w siedzibie Spółki w Elblągu przy ul. Portowej 1-3;

- Umieszczona na stronie: www.port.elblag.pl

 

Ogłoszenie o przetargu BZP nr: 470892-2012,

data zamieszczenia: 26.11.2012r.    

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zamawiający:       

 

Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o.

82-300 Elbląg, ul. Portowa 1-3

tel./fax.  055 234 46 31

e-mail: port@port.elblag.pl

www.port.elblag.pl

 

Przedmiot zamówienia: 

 

- dozór i ochronaTerminalu Przeładunkowo- Składowego z obsługą portierni,

usytuowanego przy ul. Radomskiej 23 d w Elblągu - całodobowo

wraz

- z obsługą parkingu niestrzeżonego dla samochodów ciężarowych na

  Terminalu Przeładunkowym przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu –  

   całodobowo.

 

Termin wykonania zamówienia:

 

01.01.2013r – 31.12.2014r – tj. 24 miesiące

 

 

Kryteria oceny ofert:

 

Cena

 

Miejsce i termin składania ofert:

 

10 grudnia 2012 do godz. 11.50

82-300 Elbląg, ul Portowa 1-3

pokój nr 1 – sekretariat Spółki, w godz. 7.00 – 15.00

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

- Dostępna w siedzibie Spółki w Elblągu przy ul. Portowej 1-3;

- Umieszczona na stronie: www.port.elblag.pl

 

Ogłoszenie o przetargu BZP nr: 470892-2012,

data zamieszczenia: 26.11.2012r.    
Partnerzy

Copyright © 2011 - 2022. Port Elbląg. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: www.grupamerlin.pl