Zapytania Wykonawców cz. 2
2012-12-05 17:53:47


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dozór i ochronę Terminalu Przeładunkowo –

Składowego przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu

Elbląg, 05.12.2012r.

Zapytania Wykonawców cz. 2

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dozór i ochronę Terminalu Przeładunkowo –

Składowego przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu

 

7. Proszę o wyjaśnienia, czy pracownicy ochrony realizujący Dozór i ochronę Terminalu Przeładunkowo – Składowego z obsługą portierni w liczbie 1 pracownik całodobowo i w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień dodatkowo 1-en w godzinach od 8.00. do 20.00

jednocześnie będą obsługiwali parking niestrzeżony całodobowo.

 

Ad 7. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby osób na posterunku, jedynie określił minimalną liczbę osób na posterunku w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień tj. 2 osoby w godz. 8.00.-20.00; z uwagi na wzmożony w tym okresie ruch /obrót/ towarowy na Terminalu i według oceny Zamawiającego ilość osób na posterunku powinna być w minimalnej liczbie 2 osób.

Zamawiający informuje, iż parking na samochody ciężarowe na terenie Terminalu funkcjonuje od roku 2008. W latach 2008 -2012 osoba pełniąca dyżur na posterunku dozoru jednocześnie obsługiwała parking.

Ruch samochodów na parkingu wzmaga się w weekendy.

Zamawiający dopuszcza możliwość: obsługi przez jednego pracownika dozoru i jednocześnie obsługi parkingu.

 

8. Czy Zamawiający potwierdza, że kasę fiskalną będzie obsługiwał pracownik Wykonawcy?

 

Ad.8. Zamawiający potwierdza, iż kasę fiskalną będzie obsługiwał pracownik Wykonawcy.

 

 

9. Czy Zamawiający oczekuje, że obsługą parkingu Wykonawca będzie realizował dodatkowym pracownikiem poza podaną obsadą w SIWZ (dozór i ochrona).

 

Ad 9. Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca realizował obsługę parkingu dodatkowym

pracownikiem.

W latach 2008 – 2012, dozór i obsługa parkingu odbywała się przez jednego

pracownika. Realizacja umowy odbywała się prawidłowo.

 

10. Proszę o podanie liczby szacunkowej liczby roboczogodzin do przepracowania przez Wykonawcę w okresie umowy przez wszystkich pracowników (dozór i ochrona terminalu oraz obsługę parkingu z kasą fiskalną).

 

Ad.10 Zamawiający liczy szacunkową liczbę roboczogodzin przeliczając liczbę dni w roku x 24 roboczogodziny i powiększa ją o liczbę godzin w okresie VI, VII, VIII, IX o liczbę: 1.464 tj. 122 dni x 12 roboczogodzin – w jednym roku kalendarzowym, mając na uwadze iż pracownik będzie wykonywał zadanie dozoru i obsługi parkingu.

Zamawiający nie jest w stanie określić faktycznych roboczogodzin z tytułu obsługi parkingu, może jedynie /wg Zamawiającego/ określić przybliżony średni czas dzienny poświęcony na obsługę stricte parkingu tj. około 1 godziny/dziennie.

 

 

Informacja nt. obsługi parkingu /np. w miesiącu X 2012r/

   1. sprzedaż miesięczna biletów: 133 szt. na kwotę: 4.075 zł

   2. sprzedaż tygodniowa: 1 tydzień: 30 szt. na kwotę: 925,00

2 tydzień: 33 szt. na kwotę: 900,00

3 tydzień: 23 szt. na kwotę: 840,00

4 tydzień: 36 szt. na kwotę: 1.080,00

pozostała cz. tyg. 10 szt. na kwotę: 300,00

/średnia dzienna sprzedaż ok. 4 – 5 biletów, są dni w których nie ma sprzedaży/

 

   1. Pracownik ma obowiązek wystawienia podwójnego potwierdzenia wjazdu pojazdu, przy wyjeździe sprawdzenie tego potwierdzenie i rozliczenia postoju poprzez

wystawienia biletu fiskalnego.

   1. Pracownik ma obowiązek wystawienie dobowego raportu kasowego – codziennie ok. godz. 23.50.

5. Pozostałe rozliczenia /np. wystawienia faktur/ pozostają w gestii Zamawiającego, który raz w tygodniu od pracownika parkingu odbiera pieniądze ze sprzedaży oraz inne dokumenty rozliczeniowe z parkingu.

 
Partnerzy

Copyright © 2011 - 2022. Port Elbląg. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: www.grupamerlin.pl