ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
2012-12-18 13:10:22


Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 wraz z późn. zmianami), Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o. informuje, że:

 

1.  Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dozór i ochronę Terminalu Przeładunkowo - Składowego z obsługą portierni całodobowy i obsługę parkingu niestrzeżonego dla samochodów ciężarowych na Terminalu Przeładunkowo – Składowym – całodobowo,  mieszczącym się w Elblągu przy ul. Radomskiej 23d, termin wykonania zamówienia od 01.01.2013r. do 31.12.2014r., zostanie udzielone:

„EKOTRADE” Sp. z o.o.

00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4

Przedstawicielstwo w Gdańsku

ul. Gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdańsk

Ofertę „ „EKOTRADE” Sp. z o.o. wybrano z uwagi na korzystną cenę dla Zamawiającego

tj.:  150.151,71zł bruttocena najniższa. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 wraz z późn. zmianami), Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o. informuje, że:

 

1.  Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dozór i ochronę Terminalu Przeładunkowo - Składowego z obsługą portierni całodobowy i obsługę parkingu niestrzeżonego dla samochodów ciężarowych na Terminalu Przeładunkowo – Składowym – całodobowo,  mieszczącym się w Elblągu przy ul. Radomskiej 23d, termin wykonania zamówienia od 01.01.2013r. do 31.12.2014r., zostanie udzielone:

„EKOTRADE” Sp. z o.o.

00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4

Przedstawicielstwo w Gdańsku

ul. Gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdańsk

Ofertę „ „EKOTRADE” Sp. z o.o. wybrano z uwagi na korzystną cenę dla Zamawiającego

tj.:  150.151,71zł bruttocena najniższa.

 

2. Zestawienie zbiorcze ofert, streszczenie ofert

 

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Punkty przyznane ofertom

Oferta odrzucona/

wykluczona

 

1

MEMLING SECURITY Sp. z o.o.

80-435 Gdańsk, ul. Biała 7A

 

135.774,72

 

167.002,90

 

90 pkt.

 

wykluczona/odrzucona

art. 24 ust. 2 pkt. 4 oraz ust. 4

 

2

CZATA OCHRONA OSÓB I MIENIA JANUSZ STASZEWSKI

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 19 lok 11

 

126.319,20

 

155.372,62

 

97 pkt.

 

nie dotyczy

 

3

MUSI SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA W GDAŃSKU

80-437 Gdańsk, ul. Wajdeloty 28

 

173.400,00

 

213.282,00

 

70 pkt.

 

nie dotyczy

 

4

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENNIA „CEL” Sp. z o.o.

10-566 Olsztyn, ul. Nowa Niepodległości 1

 

130.592,00

 

160.628,16

 

93 pkt.

 

nie dotyczy

 

5

Konsalnet Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6A

01-756 Warszawa

 

181.782,72

 

223.592,75

 

67 pkt.

 

nie dotyczy

 

6

DGP Security Partner Sp. z o.o.

59-220 Legnica, ul. Najświętszej Marii Panny 14

 

179.764,16

 

221.109,92

 

68 pkt.

 

wykluczona/odrzucona

art. 24 ust. 2 pkt. 4 oraz ust. 4

 

7

„PROMET – SERVICE” Sp. z o.o.

82-300 Elbląg, ul. Łokietka 119

 

140.068,80

 

172.228,62

 

87 pkt.

 

nie dotyczy

 

8

„MAGNUS” SPÓŁKA Z O.O.

82-300 Elbląg, ul. Zacisze 2/3

 

128.822,40

 

158.451,55

 

95 pkt.

 

nie dotyczy

 

9

„EKOTRADE” Sp. z o.o.

00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4

Przedstawicielstwo w Gdańsku

ul. Gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdańsk

 

 

122.074,56

 

 

150.151,71

 

 

100 pkt.

 

nie dotyczy

 

10

KONSORCJUM ELBLĄSKICH FIRM OCHRONY:

JUPI SP. z o.o. ul. Mazurska 2 w Elblągu

KU – 4 Sp. z o.o. ul. Pływacka 25 w Elblągu

 

 

160.516,80

 

 

197.435,66

 

 

76 pkt.

 

nie dotyczy

 

 

2.a. Zamawiający ustalił wartość zamówienia na kwotę:

       213.240,00 zł +23% VAT tj. 49.045,20 zł

        brutto: 262.285,20 zł

3. Z postępowania zostały wykluczone/odrzucone:  2 oferty /nr 1; nr 6/, nie wykazali spełniania warunków       

     udziału w postępowaniu, art. 24 ust. 2 pkt. 4 i art. 24 ust. 4

4. Umowa na świadczenie usługi, będzie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymania       

    niniejszego zawiadomienia.

 

                                                          

                                                                                                          Kierownik Zamawiającego

                                                                                                        Arkadiusz Zgliński – Dyrektor Spółki  
Partnerzy

Copyright © 2011 - 2022. Port Elbląg. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: www.grupamerlin.pl