Krajowa Izba Gospodarki Morskiej o rozwoju elbląskiego portu
2016-01-28 11:03:32


Rada Oddziału Pomorskiego Krajowej Izby Gospodarki Morskiej popiera budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną oraz powstanie w elbląskim porcie punktu odpraw fitosanitarnych. Stanowiska w tych sprawach podjęte zostały podczas dzisiejszego posiedzenia, które odbyło się w Elblągu. W spotkaniu oprócz członków Rady uczestniczyli Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski Sławomir Sadowski oraz Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.  

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej jest samorządową organizacją podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w ramach szeroko rozumianej gospodarki morskiej. Funkcjonuje od 1999 roku i skupia ok. 130 członków. Jednym z nich jest Port Morski w Elblągu. O szansach jego rozwoju rozmawiali członkowie Rady Oddziału Pomorskiego podczas dzisiejszego posiedzenia.
- „Oddział Pomorski Krajowej Izby Gospodarki Morskiej interesuje się przede wszystkim obrotem kontenerowym w Polsce, próbami reaktywowania Wisły jako drogi wodnej oraz kwestią portu elbląskiego, jako portu wspierającego terminale trójmiejskie” – podkreślali członkowie Rady.


Determinantem rozwoju elbląskiego portu zdaniem uczestników dzisiejszego posiedzenia jest budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną oraz uruchomienie w elbląskim porcie punktu odpraw fitosanitarnych. W związku z powyższym Oddział Pomorski Krajowej Izby Gospodarki Morskiej jednogłośnie przyjął stanowiska popierające oba te przedsięwzięcia.

W dokumencie w sprawie projektu „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską“ podkreślono, że „determinuje ona nie tylko właściwe wykorzystanie nowo wybudowanego terminalu przeładunkowego w porcie elbląskim, ale także rozwój gmin usytuowanych po zachodniej i południowej stronie Zalewu Wiślanego. Da też możliwość uzupełnienia sieci połączeń śródlądowych wspierających porty i terminale morskie Gdańska i Gdyni. Kanał ten pozwoli też na otwarcie Zalewu Wiślanego dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Wdrożenie tego projektu stanowić będzie realizację nadrzędnego interesu publicznego, w skali ponadregionalnej i międzynarodowej“.


W stanowisku w sprawie utworzenia w Porcie Morskim Elbląg kontroli fitosanitarnych  członkowie Izby podkreślają natomiast, że „dla dalszego jego rozwoju konieczne jest tworzenie dogodnych warunków funkcjonowania, w tym poszerzenie zakresu wymiany handlowej o produkty rolno-spożywcze, pochodzące z jego najbliższego zaplecza. Morski Port Elbląg sp. z o.o.  dysponuje dobrą infrastrukturą przeładunkową i dużym potencjałem międzynarodowej wymiany handlowej z portami Obwodu Kaliningradzkiego. Rozszerzenie zakresu usług o  kontrole fitosanitarne  jest w pełni uzasadnione. Przyczyni się do aktywizacji gospodarczej miasta, nawiązania głębszej współpracy z portami Gdańska i Gdyni, wpłynie na wzrost dochodów z tytułu opłat celnych, portowych, przeładunkowych i podatków,  generując wzrost zatrudnienia”.


- „Chciałbym serdecznie podziękować Państwu za przyjazd do naszego miasta i za wsparcie naszych starań poprzez podjęte stanowiska. Obie te kwestie są dla nas bardzo istotne. Sprawa budowy kanału żeglugowego podnoszona jest od wielu lat i nie jest to szansa rozwoju jedynie dla Elbląga i postów nadzalewowych, ale również dla całego kraju. Aktualnie jest dobry klimat dla realizacji tej inwestycji. Jestem po spotkaniu z Ministrem Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Markiem Gróbarczykiem, który zapewnił mnie, że jest to jeden z priorytetów rządu. Mam więc nadzieję, że inwestycja ta dojdzie do skutku” – zaznaczył Prezydent Witold Wróblewski.


Swoje wsparcie zarówno dla budowy kanału, jak i dla powstania punktu odpraw fitosanitarnych zadeklarował również Wicewojewoda Sławomir Sadowski.


- „Trzeba przeanalizować ten temat, poszukać środków. Z naszej strony jest dobra wola. Deklaruję swoją pomoc w tym zakresie” – zapewniał Sławomir Sadowski.


Posiedzenie Rady Oddziału Pomorskiego Krajowej Izby Gospodarki Morskiej odbyło się w naszym mieście po raz pierwszy. Co ciekawe termin dzisiejszego spotkania zbiegł się z  rocznicą śmierci prof. Tadeusza Jednorała.  Ceniony hydrolog, wieloletni dyrektor Instytutu Morskiego w Gdańsku oraz autor koncepcji budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną zmarł 27 stycznia 2011 roku.

 

                                                                                                                                                                                     UM Elbląg

 

 
Partnerzy

Copyright © 2011 - 2022. Port Elbląg. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: www.grupamerlin.pl