Zamówienia publiczne


Zapytania Wykonawców cz. 2

2012-12-05 17:50:43
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dozór i ochronę Terminalu Przeładunkowo – Składowego przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu  
czytaj więcej

Zapytania Wykonawców

2012-12-03 9:46:46
Elbląg, 03.12.2012r. Zapytania Wykonawców     Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dozór i ochronę Terminalu Przeładunkowo –                    Składowego przy  ul. Radomskiej 23d w Elblągu   
czytaj więcej

Informacja nt. przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na dozór Terminalu w roku 2012.

2012-11-30 14:17:27
      Elbląg, dn. 13.12.2011r. L. dz.      947 /DP/2011   wg rozdzielnika               Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 wraz z późn. zmianami), Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o. informuje, że:   1.  Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dozór Terminalu Przeładunkowego z obsługą portierni i obsługą parkingu niestrzeżonego dla samochodów ciężarowych na Terminalu Przeładunkowym mieszczącym się w Elblągu przy ul. Radomskiej 23d, zostanie udzielone: Przedsiębiorstwu COMANDOR sp. z o.o., Sopot ul.Świemirowskiej 14/2 Ofertę Przedsiębiorstwa COMANDOR wybrano z uwagi na korzystną cenę dla Zamawiającego tj.111.922,13 zł brutto – cena najniższa.   Zestawienie zbiorcze złożonych ofert, streszczenie ocen:     Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Punkty przyznane ofertom Oferta odrzucona/ wykluczona   1 Przedsiębiorstwo COMANDOR  sp. z o.o. Ul. Świemirowskiej 14/2 Sopot 81-877   111.923,13 zł   100 pkt     2 PROMET – SERVICE sp. z o.o. Ul. Łokietka 119 Elbląg 82-300   127.963,29 zł   87 pkt       2.a. Zamawiający ustalił wartość zamówienia na kwotę:        112.728,00 zł +23% VAT tj. 25.927,44 zł         brutto: 138.665,44 zł   3. Z postępowania zostały wykluczone :  ---------- 4. Umowa na świadczenie usługi, będzie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymania        niniejszego zawiadomienia.      Otrzymują: Przedsiębiorstwo COMANDOR sp. z o.o., Sopot /Biuro Elbląg ul. Rybacka 31B/ PROMET – SERVICE sp. z o.o., Elbląg, ul. Łokietka 119 
czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

2012-11-26 13:28:14
Zamawiający:          Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o. 82-300 Elbląg, ul. Portowa 1-3 tel./fax.  055 234 46 31 e-mail: port@port.elblag.pl www.port.elblag.pl   Przedmiot zamówienia:    - dozór i ochronaTerminalu Przeładunkowo- Składowego z obsługą portierni, usytuowanego przy ul. Radomskiej 23 d w Elblągu - całodobowo wraz - z obsługą parkingu niestrzeżonego dla samochodów ciężarowych na   Terminalu Przeładunkowym przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu –      całodobowo. 
czytaj więcej

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna »Partnerzy

Copyright © 2011 - 2022. Port Elbląg. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: www.grupamerlin.pl