News


Informacja nt. przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na dozór Terminalu w roku 2012.

2012-11-30 14:17:27
      Elbląg, dn. 13.12.2011r. L. dz.      947 /DP/2011   wg rozdzielnika               Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 wraz z późn. zmianami), Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o. informuje, że:   1.  Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dozór Terminalu Przeładunkowego z obsługą portierni i obsługą parkingu niestrzeżonego dla samochodów ciężarowych na Terminalu Przeładunkowym mieszczącym się w Elblągu przy ul. Radomskiej 23d, zostanie udzielone: Przedsiębiorstwu COMANDOR sp. z o.o., Sopot ul.Świemirowskiej 14/2 Ofertę Przedsiębiorstwa COMANDOR wybrano z uwagi na korzystną cenę dla Zamawiającego tj.111.922,13 zł brutto – cena najniższa.   Zestawienie zbiorcze złożonych ofert, streszczenie ocen:     Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Punkty przyznane ofertom Oferta odrzucona/ wykluczona   1 Przedsiębiorstwo COMANDOR  sp. z o.o. Ul. Świemirowskiej 14/2 Sopot 81-877   111.923,13 zł   100 pkt     2 PROMET – SERVICE sp. z o.o. Ul. Łokietka 119 Elbląg 82-300   127.963,29 zł   87 pkt       2.a. Zamawiający ustalił wartość zamówienia na kwotę:        112.728,00 zł +23% VAT tj. 25.927,44 zł         brutto: 138.665,44 zł   3. Z postępowania zostały wykluczone :  ---------- 4. Umowa na świadczenie usługi, będzie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymania        niniejszego zawiadomienia.      Otrzymują: Przedsiębiorstwo COMANDOR sp. z o.o., Sopot /Biuro Elbląg ul. Rybacka 31B/ PROMET – SERVICE sp. z o.o., Elbląg, ul. Łokietka 119 
read more

Informacja nt. przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na dozór Terminalu w roku 2012.

2012-11-30 14:16:54
Elbląg, dn. 13.12.2011r. L. dz.      947 /DP/2011   wg rozdzielnika               Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 wraz z późn. zmianami), Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o. informuje, że:   1.  Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dozór Terminalu Przeładunkowego z obsługą portierni i obsługą parkingu niestrzeżonego dla samochodów ciężarowych na Terminalu Przeładunkowym mieszczącym się w Elblągu przy ul. Radomskiej 23d, zostanie udzielone: Przedsiębiorstwu COMANDOR sp. z o.o., Sopot ul.Świemirowskiej 14/2 Ofertę Przedsiębiorstwa COMANDOR wybrano z uwagi na korzystną cenę dla Zamawiającego tj.111.922,13 zł brutto – cena najniższa.   Zestawienie zbiorcze złożonych ofert, streszczenie ocen:     Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Punkty przyznane ofertom Oferta odrzucona/ wykluczona   1 Przedsiębiorstwo COMANDOR  sp. z o.o. Ul. Świemirowskiej 14/2 Sopot 81-877   111.923,13 zł   100 pkt     2 PROMET – SERVICE sp. z o.o. Ul. Łokietka 119 Elbląg 82-300   127.963,29 zł   87 pkt       2.a. Zamawiający ustalił wartość zamówienia na kwotę:        112.728,00 zł +23% VAT tj. 25.927,44 zł         brutto: 138.665,44 zł   3. Z postępowania zostały wykluczone :  ---------- 4. Umowa na świadczenie usługi, będzie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymania        niniejszego zawiadomienia.      Otrzymują: Przedsiębiorstwo COMANDOR sp. z o.o., Sopot /Biuro Elbląg ul. Rybacka 31B/ PROMET – SERVICE sp. z o.o., Elbląg, ul. Łokietka 119   
read more

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

2012-11-26 14:13:16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym   Zamawiający:          Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o. 82-300 Elbląg, ul. Portowa 1-3 tel./fax.  055 234 46 31 e-mail: port@port.elblag.pl www.port.elblag.pl">www.port.elblag.pl   Przedmiot zamówienia:    - dozór i ochronaTerminalu Przeładunkowo- Składowego z obsługą portierni, usytuowanego przy ul. Radomskiej 23 d w Elblągu - całodobowo wraz - z obsługą parkingu niestrzeżonego dla samochodów ciężarowych na   Terminalu Przeładunkowym przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu –      całodobowo.   Termin wykonania zamówienia:   01.01.2013r – 31.12.2014r – tj. 24 miesiące     Kryteria oceny ofert:   Cena   Miejsce i termin składania ofert:   10 grudnia 2012 do godz. 11.50 82-300 Elbląg, ul Portowa 1-3 pokój nr 1 – sekretariat Spółki, w godz. 7.00 – 15.00     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   - Dostępna w siedzibie Spółki w Elblągu przy ul. Portowej 1-3; - Umieszczona na stronie: www.port.elblag.pl">www.port.elblag.pl   Ogłoszenie o przetargu BZP nr: 470892-2012, data zamieszczenia: 26.11.2012r.    
read more

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

2012-11-26 13:28:14
Zamawiający:          Zarząd Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o. 82-300 Elbląg, ul. Portowa 1-3 tel./fax.  055 234 46 31 e-mail: port@port.elblag.pl www.port.elblag.pl   Przedmiot zamówienia:    - dozór i ochronaTerminalu Przeładunkowo- Składowego z obsługą portierni, usytuowanego przy ul. Radomskiej 23 d w Elblągu - całodobowo wraz - z obsługą parkingu niestrzeżonego dla samochodów ciężarowych na   Terminalu Przeładunkowym przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu –      całodobowo. 
read more

« previous 1 245 46 47 48 49 50 51 52 53 54 5559 60 next »Partners

Copyright © 2011 - 2021. Port Elblag. All rights reserved
Project and implementation: www.grupamerlin.pl