Dane ogólne 

Położenie geograficzne

Port Elbląg jest największym polskim portem Zalewu Wiślanego. Położony jest nad rzeką Elbląg, w odległości 6 km od jej ujścia do Zalewu Wiślanego (54° 10'5" N oraz 19°23'S"). Zalew Wiślany łączy się z Zatoką Gdańską drogą śródlądową rzeką Szkarpawą oraz przez Cieśninę Piławską w pobliżu Bałtijska.

W Elblągu bierze także swój początek Kanał Elbląski (129,8 km), unikatowy w świecie zabytek techniki, będący atrakcją turystyczną.

Charakterystyka portu

Port Elbląg jest portem regionalnym obsługującym zalewową i bałtycką żeglugę przybrzeżną towarową i pasażersko - turystyczną. Rocznie przewozi się w Elblągu ponad 30tys. pasażerów.


Powierzchnia ogółem - około 357 ha
Długość - 4,5 km
Długość nabrzeży portowych - 3,686 km
Głębokość toru wodnego - 2,5m w warunkach ekstremalnych 1,8 m

Wyposażenie

 • bocznica kolejowa
 • suwnica o udźwigu 150 ton
 • elewator zbożowy o poj. 14 tys. m3
 • obrotnica dla statków o dł. 120 m
 • 5 basenów portowych
 • 5 przystani jachtowych
 • stocznia remontowa

Port ma połączenia kolejowe i drogowe m.in. z:

 • Obwodem Kaliningradzkim
 • Warszawą
 • Gdańskeim
 • Olsztynem
 • Malborkiem
 • Braniewe

Atuty portu

 • korzystne położenie geograficzne w kontekście potencjalnych powiązań gospodarczych i współpracy z Obwodem Kaliningradzkim, republikami nadbałtyckimi i krajami skandynawskimi
 • tworzenie warunków do wzrostu wymiany handlowej (przejście graniczne, Giełda Towarowa)
 • dobry stan infrastruktury technicznej (umocnione nabrzeża, place składowe, bocznice kolejowe, elewator zbożowe)
 • możliwości remontowe jednostek pływających w Stoczni Remontowej.
 • funkcjonowanie wszystkich placówek niezbędnych w obsłudze ruchu pasażerskiego i towarowego ( Straż graniczna, Urząd Celny, Kapitanat Portu, Zarząd Portu Morskiego, Placówka Kontroli Fitosanitarnej )
 • dogodne warunki do uprawiania żeglarstwa i sportów wodnych

NIP 578-24-76-037
Konto: Kredyt Bank SA O/Elbląg 28 15001403 1214000265580000
KRS: 0000154716, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał: 760 500 zł

 

Partnerzy

Copyright © 2011 - 2021. Port Elbląg. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: www.grupamerlin.pl