ePUAP 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.
W Zarządzie Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o.  funkcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) realizowana jest przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
 
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla systemów zewnętrznych: /PortEg/SkrytkaESP
 
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Zarządu Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o. na ePUAP :
 
 
W celu skorzystania z ESP niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP oraz elektronicznego certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego na ePUAP w celu podpisywania przesyłanych dokumentów.
 
Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, TXT, BMP, JPG, PDF.
Partnerzy

Copyright © 2011 - 2022. Port Elbląg. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: www.grupamerlin.pl