Infrastruktura 

TERMINAL TOWAROWY
(Oferta od roku 2006)

1. Podstawowe parametry techniczne terminalu

 • Powierzchnia ogółem – 5,0 ha, w tym powierzchnia składowania 3,1 ha,
 • Nabrzeże: długość nabrzeża wynosi 196 m. W połowie długości znajduje się rampa o szerokości 12 m do obsługi statków RO-RO. Przy nabrzeżu można obsługiwać jednocześnie dwa statki. Parametry maksymalne statków - barek: długość 85,0 m, szerokość 15,0 m, zanurzenie 2,30 m, ładowność do 1200 ton. Nabrzeże jest wyposażone w uniwersalny punkt poboru energii 430/230V, dwa punkty poboru wody dla cumujących statków oraz punkt poboru wody dla celów przemysłowych
 • Plac składowy kontenerów (20 i 40 stopowych). Pojemność jednowarstwowa 100 sztuk.  Na placu składowym mogą być ponadto składowane i montowane konstrukcje ponadgabarytowe przygotowane do transportu wodnego. Maksymalne obciążenie nawierzchni – 5 t/m2.
 • Zasobnia na ładunki sypkie: Wymiary 40,0 x 107,0 m, służy do przechowywania ładunków sypkich (węgiel, materiały budowlane itp.). Zasobnia składa się z trzech sekcji o pojemności: I - 7.600 ton, II - 4.300. ton, III - 4.400 ton.
 • Magazyn. Hala jednonawowa o powierzchni 1440 m2. przeznaczona do składowania drobnicy w paletach, pakietach lub w sztaplach. Wysokość składowania do 5 m. Pojemność magazynu wynosi 3.300 ton.
 • Wiata jednonawowa o powierzchni użytkowej 1440 m2 służy do składowania ładunków drobnicowych, sprzętu przeładunkowego, pustych palet itp. Pojemność 3.200 ton.

2. Przewidywana struktura ładunków i rocznych możliwości przeładunkowych

 • Masowe (węgiel, materiały budowlane, piasek, tłuczeń) – około 800 tys. ton
 • Drobnica (w tym skonteneryzowana i spakietyzowana) konwencjonalna (worki, skrzynie itp.) 150 tys. ton
 • Kontenery 20 i 40 stopowe
 • Sztuki ciężkie (z możliwością montażu na terminalu)

Kierunki transportu wodnego: porty Obwodu Kaliningradzkiego, (Kaliningrad, Bałtijsk, Swietłyj), porty polskie, Litwa, Łotwa, Estonia, Skandynawia i Europa Zachodnia. Terminal posiada całodobowy dozór i monitoring.

3. Działalności towarzyszące:

Na terenie terminalu może być organizowana działalność pomocnicza i usługowa m. in. składowanie, sortowanie, uszlachetnianie, konfekcjonowanie, formowanie i rozformowywanie kontenerów, magazynowanie oraz mogą być organizowane składy celne, chłodnie, miejsca postoju w tranzycie itp. W bezpośrednim sąsiedztwie terminalu znajduje się hotel klasy turystycznej „WODNIK” (28 miejsc noclegowych).


TERMINAL PASAŻERSKO-PROMOWY Z PUNKTEM ODPRAW GRANICZNYCH
(Oferta od roku 2006)

Terminal posiada możliwość pełnej obsługi granicznej pasażerów i jednostek żeglugi międzynarodowej:

 • promów pasażerskich i pasażersko – samochodowych (samochody osobowe i dostawcze)
 • statków pasażerskich
 • jednostek portowych.

Jednorazowo może być odprawionych 200 osób oraz 30 samochodów osobowych. Maksymalne parametry jednostek pływających: długość 65 m, szerokość 12 m, zanurzenie 2,5 m.
Rzędna krawędzi pochylni (miejsca dobijania promu +0,6 m n.p.m.). Szerokość wjazdu/zjazdu na prom – 10 m.
W pobliżu terminalu przebiega linia tramwajowa i autobusowa komunikacji miejskiej oraz PKP.
Kierunki pasażerskiej żeglugi międzynarodowej:
Elbląg – Kaliningrad
Elbląg – Bałtijsk

W żegludze krajowej obsługa rejsów z/do:

 • Portów nadzalewowych (Frombork, Tolkmicko, Krynica Morska, Kąty Rybackie)
 • Portów aglomeracji gdańskiej
 • Jezior mazurskich (Kanał Elbląski)
 • Na terminalu istnieje możliwość zaopatrzenia się w wodę oraz odbiór ścieków i odpadów komunalnych.
Partnerzy

Copyright © 2011 - 2021. Port Elbląg. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: www.grupamerlin.pl